Roliga Historier

Advokathistorier
Bellmanhistorier
Besökarnas egna
Blondinskämt
Bättre en...
Djurhistorier
Dåliga historier
Farbror Frej
Festhistorier
Geografiskt
Glödlampehistorier
Historier ur yrkeslivet
Historier utan poäng
Militärhistorier
Musikhistorier
Norgehistorier
Presidenthistorier
Religionshistorier
Roliga gåtor
Sex, män och kvinnor
Sjukhushistorier
SMS-skämt
Sporthistorier
Tjuvhistorier
Övriga
Annons
Bättre en... 1-20

1. Bättre en vecka i fjällen än en fjälla i veckan!

2. Bättre omkörd och bortkommen, än bortkörd och omkommen!

3. Bättre en häck i vagnen än en vagn i häcken.

4. Bättre en strömmingsfientlig främling än en främlingsfientlig strömming!

5. Bättre en flaska i handen än en dunk i ryggen!

6. Bättre en tia i handen än en tjuga i foten!

7. Bättre en femma i handen än en etta med kokvrå utan dusch!

8. Bättre med bladlöss i snåret än flatlöss i håret!

9. Bättre en tårta på vasken än en vårta på tasken!

10. Bättre pissa i stuprännan än att stupa i pissrännan!

11. Bättre en ball kalle i kanalen än en kall balle i analen!

12. Bättre en rövare i poolen än en polare i röven!

13. Bättre en back i hallen än ett hack i ballen!

14. Bättre med råg i ryggen än säd i byxan.

15. Bättre en tårta i vasken, än en vårta på tasken.

16. Bättre frysa i tältet, än tälta i frysen.

17. Bättre att diska i badvatten, än att bada i diskvatten.

18. Bättre att springa i fel fil, än att fila i fel springa.

19. Bättre med en kråka i näsan, än en skata i sängen.

20. Bättre en dam i timmen än en timme i Dammen.