Cannon Blast
Att vara pirat kan vara ett krävande jobb. Här kommer en massa båtar som vill spränga dig, bäst då att du skjuter ner dem först.