Pingis
Pingis på datorn är kanske något som tilltalar dig.