Ball trap
Flashspelet går ut på att lyckas få alla bollarna av samma färg in i sin rätta ruta genom att öppna ingången.