Memory 2000
Ett memoryspel där det gäller att komma ihåg i vilken ordning som lamporna blinkar.